Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer for Psykologer Over Grænser.

Når du melder dig ind i foreningen forpligter du dig til at bakke op om det værdigrundlag som vil blive beskrevet i det følgende.

Vi har udviklet et koncept hvor tryghed, solidaritet og konsensus, er udgangspunktet for det krisepsykologiske arbejde vi udfører.

Dette betyder at vi sammen træffer beslutninger, i forhold til hvordan foreningen skal struktureres og bygges op, samt hvordan vi skaffer midler til at udfører de arbejdsopgaver vi ønsker at deltage i.

Det forventes at man ikke anvender foreningens viden, og samarbejdspartnere uden for foreningen, til egne formål.

Man kan således ikke være i konkurrence med foreningens interesser, da dette vil være i modstrid med vores fælles værdigrundlag.
Formålet er således at skal en forening hvor vi kan trives sammen, i et loyalt trygt fællesskab, hvor vi hver især kan bidrage med det vi kan, fagligt såvel som socialt.

Velkommen .